Uvod Kuhljevi dnevi Statut Organiziranost Zborniki


Uvod
Kuhljevi dnevi
Statut
Organiziranost
Zborniki

KUHLJEVI DNEVI 2020

Srečanje Kuhljevi dnevi 2020 bo potekalo v Bohinjski Bistrici v BOHINJ ECO hotelu, kjer bodo tudi kosila in prigrizki med odmori. Predvideni začetek srečanja je v četrtek, 24. septembra 2020 ob 10. uri, zaključek srečanja pa v petek, 25. septembra 2020 ob 17. uri.

Zgornja dolina v Bohinju, avtor: Aleš Zdešar

POMEMBNI ROKI

Rok za oddajo prispevkov: 15. junij, 2020

Obvestilo o recenziji : 31. julij, 2020

Rok za oddajo popravljenih prispevkov ter razširjenih povzetkov za tisk: 31. avgust 2020

Rok za registracijo udeležencev: 31. avgust 2020

VABILO

Slovensko društvo za mehaniko (SDM) prireja vsakoletna srečanja kot način obveščanja strokovne javnosti o posameznih pomembnejših dosežkih na področju mehanike ter predstavitve delovanja inštitutov in laboratorijev, bodisi samostojnih ali v okviru Univerz. SDM združuje raziskovalce z vseh področij teoretične, uporabne in numerične mehanike. Prispevki so lahko izvirni znanstveni prispevki ali pa krajše predstavitve stanja na določenem področju mehanike.

Zloženka Kuhljevi dnevi 2020

KONFERENČNO GRADIVO

Prispevki bodo objavljeni v zborniku srečanja v elektronski obliki na spletni strani društva. Prispevki bodo recenzirani in so praviloma omejeni na 8 strani.

Avtorji lahko pripravijo prispevek v poljubnem urejevalniku besedila; za lažje delo pa so na voljo vzorčni dokumenti, navodila in stili za pdfLaTeX in Microsoft Word. Končna oblika mora biti enaka predpisani, kot je razvidna iz primera članka, kar je najlažje doseči z uporabo pripravljenih predlog.

Vzročni dokumenti, navodila in ostale potrebne datoteke:

  • članek pdfLaTeX primer besedila in vsi dodatni paketi za pripravo članka v okolju PdfLaTeX;
  • članek Word primer članka z navodili v okolju Word

KOTIZACIJA

člani društva 250 €
nečlani 250 €
študenti (nezaposleni) 100 €
spremljevalci 50 €

V kotizaciji so všteti stroški sodelovanja na srečanju, konferenčnega gradiva, svečane večerje in osvežitve med konferenčnimi odmori.

S plačilom kotizacije, udeleženec postane član društva za obdobje enega leta. Člane, ki se srečanja ne bodo mogli udeležiti, pa vljudno prosimo, da nakažejo znesek letne članarine v vrednosti 40 EUR na račun društva.

Študenti (nezaposleni, dodiplomski ali podiplomski) morajo imeti status študenta v šolskem letu 2019/2020. Za spremljevalce kotizacija obsega konferenčno večerjo.

Slovensko društvo za mehaniko je član mednarodne organizacije IUATM, zato ste s plačano članarino upravičeni do popustov pri kotizaciji za mednarodna srečanja, ki potekajo pod pokroviteljstvom IUTAM.

REGISTRACIJA

Registrirate se preko spletnega obrazca.

KONTAKT

Slovensko društvo za mehaniko
Jamova 2
1000 Ljubljana

ORGANIZACIJSKI ODBOR

prof. dr. Janko Slavič, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, predsednik
as. dr. Martin Česnik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, tajnik
as. dr. Blaž Starc, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, blagajnik

e-mail: slovensko.drustvo.za.mehaniko@gmail.com

 

PROGRAMSKI ODBOR

prof. dr. Batista Milan
Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Boltežar Miha
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Bombač Andrej
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Brank Boštjan
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Četina Matjaž Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Dular Matevž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Glodež Srečko
Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Univerza v Mariboru
prof. dr. Gubeljak Nenad
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
doc. dr. Halilovič Miroslav
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Hozjan Tomaž
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Hriberšek Matjaž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Jecl Renata
Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Katrašnik Tomaž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Kegl Marko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Korelc Jože
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Kutin Jože
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Lipej Andrej
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Novem mestu
doc. dr. Mejak George
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Mole Nikolaj
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Ravnik Jure Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Ren Zoran Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Rodič Tomaž
Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Slavič Janko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Šarler Božidar
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Vesenjak Matej
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Zupan Dejan
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

 





Oblikovanje: Tadeja Mušič Računalniška izvedba: Dejan Zupan