Uvod Kuhljevi dnevi Statut Organiziranost Zborniki


Uvod
Kuhljevi dnevi
Statut
Organiziranost
Zborniki

KUHLJEVI DNEVI 2023

Slovensko društvo za mehaniko 21.-22.9.2023 organizira 37. srečanje Kuhljevi dnevi 2023. Srečanje bo potekalo na Bledu v hotelu Park. Raziskovalce na področju mehanike vljudno vabimo k udeležbi!

Redni program srečanja, ki bo obsegal predstavitve recenziranih prispevkov, bo dodatno obogaten z dvema plenarnima predavanjema:

  • prof. dr. Zoran Ren (Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo): Vpliv notranje celične strukture na mehansko obnašanje metamaterialov
  • i. prof. dr. Gregor Čepon (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo): Metode dinamičnega podstrukturiranja v strukturni dinamiki

Sprejem udeležencev z registracijo bo mogoč že v sredo, 20. septembra 2023, znanstveni program pa pričnemo v četrtek, 21. septembra 2023 ob 8:25, zaključek srečanja pa v petek, 22. septembra 2023 ob 15:30.

Registracija udeležencev bo mogoča že v sredo 20.9.2023 od 18:30 dalje, po registraciji pa so udeleženci prijazno vabljeni na sprejemno pogostitev.

Otok na Blejskem jezeru, v ozadju Blejski grad in hotel Park

POMEMBNI ROKI

Rok za oddajo prispevkov: 15. junij, 2023

Obvestilo o recenziji : 31. julij, 2023

Rok za oddajo popravljenih prispevkov: 31. avgust, 2023

Rok za prijavo udeležencev: 31. avgust, 2023

VABILO

Slovensko društvo za mehaniko (SDM) prireja vsakoletna srečanja kot način obveščanja strokovne javnosti o posameznih pomembnejših dosežkih na področju mehanike ter predstavitve delovanja inštitutov in laboratorijev, bodisi samostojnih ali v okviru Univerz. SDM združuje raziskovalce z vseh področij teoretične, uporabne in numerične mehanike. Prispevki so lahko izvirni znanstveni prispevki ali pa krajše predstavitve stanja na določenem področju mehanike.

Zloženka Kuhljevi dnevi 2023

PRISPEVKI

Prispevki bodo objavljeni v zborniku srečanja v elektronski obliki na spletni strani društva. Prispevki bodo recenzirani, predlagana dolžina prispevkov je 8 strani.

Avtorji lahko pripravijo prispevek v poljubnem urejevalniku besedila; za lažje delo pa so na voljo vzorčni dokumenti, navodila in stili za pdfLaTeX in Microsoft Word. Končna oblika mora biti enaka predpisani, kot je razvidna iz primera članka, kar je najlažje doseči z uporabo pripravljenih predlog.

Vzročni dokumenti, navodila in ostale potrebne datoteke:

  • članek pdfLaTeX primer besedila in vsi dodatni paketi za pripravo članka v okolju PdfLaTeX;
  • članek Word primer članka z navodili v okolju Word

Oddaja prispevkov poteka preko povezave.

PLAKATI

Študenti študija I. in II. stopnje lahko na srečanju predstavijo svoje raziskovalno delo preko plakata. Plakat bo objavljen v zborniku srečanja kot prispevek, predpogoj za objavo plakata pa je članstvo korespondenčnega avtorja v Slovenskem društvu za mehaniko. Plakat je potrebno pripraviti glede na pripravljeno predlogo in oddati preko povezave do 15.6.2023. Pri oddaji označite, da gre za oddajo posterja. Pričakovana je udeležba prvega avtorja na srečanju v petek, 22.9.2023, ko bo potekala sekcija posterjev. Za avtorje sprejetega plakata, ki imajo status študenta I. in II. stopnje, je udeležba na srečanju v petek, 22.9.2023, brezplačna.

KOTIZACIJA

član društva 250 €
nečlan 250 €
spremljevalec/ka 100 €

V kotizaciji so všteti stroški sodelovanja na srečanju, konferenčnega gradiva, svečane večerje in osvežitve med konferenčnimi odmori. Kotizacija se lahko v določenih primerih (npr. udeleženci s statusom študenta v št. letu 2022/23, ki niso zaposleni v raziskovalni organizaciji) zniža na 100€ preko prošnje, poslane na email društva pred odprtjem prijav na srečanje. Vsaka prošnja za znižanje kotizacije bo individualno obravnavana na seji izvršnega odbora pred odprtjem prijav na srečanje. Za spremljevalce kotizacija obsega konferenčno večerjo in kosili.

S plačilom kotizacije, udeleženec postane član društva za obdobje enega leta. Člane, ki se srečanja ne bodo mogli udeležiti, pa vljudno prosimo, da nakažejo znesek letne članarine v vrednosti 40 EUR na račun društva.

Slovensko društvo za mehaniko je član mednarodne organizacije IUATM, zato ste s plačano članarino upravičeni do popustov pri kotizaciji za mednarodna srečanja, ki potekajo pod pokroviteljstvom IUTAM.

PRIJAVA UDELEŽENCEV

Prijave na srečanje potekajo preko spletnega obrazca, ob prijavi boste prejeli potrditveni email.

MOŽNOSTI NASTANITVE

Udeleženci konferenece imajo možnost nastanitve v hotelu Park po znižanih cenah, posebno ponudbo in pogoje rezervacij si lahko ogledate na povezavi. Poleg omenjenih nastanitev Bled ponuja široko paleto turistične ponudbe, kjer vsakdo lahko najde nastanitev po svojih željah in potrebah.

KONTAKT

Slovensko društvo za mehaniko
Jamova 2
1000 Ljubljana

ORGANIZACIJSKI ODBOR

prof. dr. Janko Slavič, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, predsednik
doc. dr. Martin Česnik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, tajnik
as. Domen Gorjup, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, blagajnik

e-mail: slovensko.drustvo.za.mehaniko@gmail.com

 

PROGRAMSKI ODBOR

prof. dr. Batista Milan
Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Boltežar Miha
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Bombač Andrej
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Brojan Miha
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Brank Boštjan
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Čepon Gregor Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Česnik Martin Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Četina Matjaž Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Dular Matevž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Gubeljak Nenad
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
izr. prof. dr. Halilovič Miroslav
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Hočevar Marko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Hozjan Tomaž
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Hriberšek Matjaž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Katrašnik Tomaž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Kegl Marko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Korelc Jože
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Kutin Jože
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Mejak George
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Mole Nikolaj
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
dr. Nikonov Anatolij
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Ravnik Jure Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
dr. Rek Zlatko Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Ren Zoran Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Slavič Janko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Slemenik Perše Lidija
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Šarler Božidar
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Vesenjak Matej
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
doc. dr. Zadravec Matej
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Zupan Dejan
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

 

Oblikovanje: Tadeja Mušič Računalniška izvedba: Dejan Zupan