Uvod Kuhljevi dnevi Statut Organiziranost Zborniki


Uvod
Kuhljevi dnevi
Statut
Organiziranost
Zborniki

KUHLJEVI DNEVI 2021

Slovensko društvo za mehaniko 23.-24.9.2021 organizira 35. srečanje Kuhljevi dnevi 2021. Srečanje bo potekalo v Bohinj ECO hotelu v Bohinjski Bistrici. Raziskovalce na področju mehanike vljudno vabimo k udeležbi!

Predviden začetek srečanja je v četrtek, 23. septembra 2021 ob 9:00, zaključek srečanja pa v petek, 24. septembra 2021 ob 15:00.

Zgornja dolina v Bohinju, avtor: Aleš Zdešar

POMEMBNI ROKI

Rok za oddajo prispevkov: 15. junij, 2021 podaljšano do 30. junija, 2021

Obvestilo o recenziji : 31. julij, 2021

Rok za oddajo popravljenih prispevkov: 31. avgust, 2021

Rok za registracijo udeležencev: 31. avgust, 2021

VABILO

Slovensko društvo za mehaniko (SDM) prireja vsakoletna srečanja kot način obveščanja strokovne javnosti o posameznih pomembnejših dosežkih na področju mehanike ter predstavitve delovanja inštitutov in laboratorijev, bodisi samostojnih ali v okviru Univerz. SDM združuje raziskovalce z vseh področij teoretične, uporabne in numerične mehanike. Prispevki so lahko izvirni znanstveni prispevki ali pa krajše predstavitve stanja na določenem področju mehanike.

Zloženka Kuhljevi dnevi 2021

KONFERENČNO GRADIVO

Prispevki bodo objavljeni v zborniku srečanja v elektronski obliki na spletni strani društva. Prispevki bodo recenzirani in so praviloma omejeni na 8 strani.

Avtorji lahko pripravijo prispevek v poljubnem urejevalniku besedila; za lažje delo pa so na voljo vzorčni dokumenti, navodila in stili za pdfLaTeX in Microsoft Word. Končna oblika mora biti enaka predpisani, kot je razvidna iz primera članka, kar je najlažje doseči z uporabo pripravljenih predlog.

Vzročni dokumenti, navodila in ostale potrebne datoteke:

  • članek pdfLaTeX primer besedila in vsi dodatni paketi za pripravo članka v okolju PdfLaTeX;
  • članek Word primer članka z navodili v okolju Word

Oddaja prispevkov poteka preko povezave.

KOTIZACIJA

član društva 250 €
nečlan 250 €
nezaposlen študent 100 €
spremljevalec/ka 50 €

V kotizaciji so všteti stroški sodelovanja na srečanju, konferenčnega gradiva, svečane večerje in osvežitve med konferenčnimi odmori. Če bo konferenca izvedena v fizični ali hibridni obliki (delno fizično, delno virtualno), bo kotizacija za člane 250€, v primeru v celoti virtualne konfence pa 100€. Za nezaposlene študente ostaja kotizacija nespremenjena (100€).

S plačilom kotizacije, udeleženec postane član društva za obdobje enega leta. Člane, ki se srečanja ne bodo mogli udeležiti, pa vljudno prosimo, da nakažejo znesek letne članarine v vrednosti 40 EUR na račun društva.

Študenti (nezaposleni, dodiplomski ali podiplomski) morajo imeti status študenta v študijskem letu 2020/2021. Za spremljevalce kotizacija obsega konferenčno večerjo.

Slovensko društvo za mehaniko je član mednarodne organizacije IUATM, zato ste s plačano članarino upravičeni do popustov pri kotizaciji za mednarodna srečanja, ki potekajo pod pokroviteljstvom IUTAM.

REGISTRACIJA

Registracije udeležencev bodo možne od 15. maja 2021 dalje.

KONTAKT

Slovensko društvo za mehaniko
Jamova 2
1000 Ljubljana

ORGANIZACIJSKI ODBOR

prof. dr. Janko Slavič, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, predsednik
doc. dr. Martin Česnik, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, tajnik
as. dr. Blaž Starc, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, blagajnik

e-mail: slovensko.drustvo.za.mehaniko@gmail.com

 

PROGRAMSKI ODBOR

prof. dr. Batista Milan
Fakulteta za pomorstvo in promet, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Boltežar Miha
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Bombač Andrej
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
doc. dr. Brojan Miha
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Brank Boštjan
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Četina Matjaž Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Dular Matevž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Glodež Srečko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Gubeljak Nenad
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
doc. dr. Halilovič Miroslav
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Hočevar Marko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Hozjan Tomaž
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Hriberšek Matjaž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Jecl Renata
Fakulteta za gradbeništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Katrašnik Tomaž
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Kegl Marko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Korelc Jože
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Kutin Jože
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Lipej Andrej
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Novem mestu
doc. dr. Mejak George
Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani
izr. prof. dr. Mole Nikolaj
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Ravnik Jure Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Ren Zoran Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Rodič Tomaž
Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Slavič Janko
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Šarler Božidar
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
prof. dr. Vesenjak Matej
Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru
prof. dr. Zupan Dejan
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani

 

Oblikovanje: Tadeja Mušič Računalniška izvedba: Dejan Zupan